Edyta Winiarska-Stachowicz

609-570-720

Tłumacz przysięgły języka angielskiego w Krakowie
- czym się zajmuje?

Tłumaczenia przysięgłe, zwykłe i ustne w zakresie języka angielskiego

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, specjalizująca się w przekładaniu dokumentów związanych z czynnościami procesowymi i urzędowymi. Uwierzytelnia ich obcojęzyczne odpisy i poświadcza te wykonane przez innych tłumaczy. Jest to więc zawód o szczególnej odpowiedzialności. Zanim tłumacz przysięgły języka angielskiego zacznie wykonywać zawód, zostaje zaprzysiężony przez ministra sprawiedliwości i wpisany na listę działających już tłumaczy przysięgłych. Wszyscy trudniący się tym zajęciem muszą zaliczyć egzamin i złożyć specjalną przysięgę. Wygłaszając ją, tłumacz zapewnia o swojej uczciwości, sumienności i bezstronności oraz obiecuje kierować się etyką zawodową i utrzymywać w tajemnicy sprawy prawnie chronione. Na tej podstawie może rozpocząć prowadzenie działalności.

Tłumaczenia przysięgłe z języka angielskiego dostępne w ofercie

Jako tłumacz przysięgły języka angielskiego działający w Krakowie, mogę zaoferować Państwu tłumaczenia przysięgłe, zwykłe i ustne, zarówno na rzecz osób prawnych, jak i fizycznych. Przede wszystkim zajmuję się tłumaczeniem:

 • umów gospodarczych
 • umów spółki
 • dokumentów założycielskich
 • opinii prawnych
 • aktów notarialnych
 • opinii prawnych
 • odpisów z KRS
 • pełnomocnictw
 • sprawozdań finansowych

Ponadto tłumaczę i poświadczam dokumenty urzędowe, w tym wymagane za granicą:

 • skrócone akty urodzenia lub małżeństwa
 • dyplomy
 • świadectwa pracy
 • zaświadczenia o niekaralności

W ostatnich latach wykonałam wiele tłumaczeń w kancelariach notarialnych na rzecz podmiotów zagranicznych, głównie z zakresu nieruchomości. Zajmuję się również tłumaczeniami z dziedziny medycyny, między innymi takich dokumentów jak:

 • umowy medyczne
 • zaświadczenia lekarskie
 • opinie
 • karty wypisowe

Strona tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków, natomiast zwykłego 1800 znaków.

Z uwagi na biegłą znajomość angielskiego zarówno w piśmie, jak i w mowie, oferuję także tłumaczenia ustne w kancelariach notarialnych i w sądzie.

Dowiedz się więcej o mojej usłudze tłumaczeń zwykłych z języka angielskiego

Dlaczego warto skorzystać z mojej oferty? Przede wszystkim ze względu na wysoką jakość tłumaczeń. Jako jeden z nielicznych tłumaczy przysięgłych w Krakowie, ściśle współpracuję z radcami prawnymi, adwokatami i notariuszami, u których mogę zasięgnąć konsultacji merytorycznej.

Wśród tłumaczeń przysięgłych wykonanych na rzecz zarówno podmiotów krajowych, jak i zagranicznych znajdują się dokumenty związane z restytucją mienia pożydowskiego w Polsce.

O mnie

W 2002 roku ukończyłam studia w Instytucie Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski (specjalizacja tłumaczeniowa z niemieckim jako drugim językiem wykładowym) broniąc pracę magisterską pod tytułem „Wielojęzyczność prozy żydowskiej a jej przekład – zjawiska zachodzące w tłumaczeniu literatury jidysz na język polski i angielski”.

Podczas studiów odbyłam dwa stypendia zagraniczne na uniwersytetach w Anglii (University College Northampton) i Portugalii (Universidade de Aveiro).

W 2004 roku decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie zostałam ustanowiona tłumaczem przysięgłym języka angielskiego.

W 2004 roku ukończyłam podyplomowe studia w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W 2005 roku, w myśl przepisów ustawy z dnia 25 listopada 2004 o zawodzie tłumacza przysięgłego, zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/2893/05.

Kontakt

Edyta Winiarska-Stachowicz

Tel: 609-570-720

E-mail: edytawiniarska@tlen.pl

Zlecenia można składać pod następującymi adresami w Krakowie:

 • ul. Kazimierza Wielkiego 4/4, lub:
 • ul. Radzikowskiego 77a/39

Zlecenia można przesyłać drogą elektroniczną (e-mail) lub telefaksem. Gotowe tłumaczenie przekazywane jest, zgodnie z życzeniem, za pośrednictwem Internetu, kuriera lub osobiście. Współpraca zdalna zapewnia możliwość realizacji zleceń na rzecz podmiotów z innych miast i krajów.

Zobacz też: